همت مضاعف و کارمضاعف از منظر امام ، رهبری و بزرگان
49 بازدید
محل نشر: ماهنامه(مجله)مسجدش149/مقاله برترهمایش هفته جهانی مساجد،مرداد89
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی